Edsleskogs Byalag .

mjolkuddenVid ett möte den 9:e september 2007 bildade en grupp intresserade edsleskogsbor en interimsstyrelse till ett nytt byalag.En utvecklingsgrupp hade då sedan en tid tillbaka varit verksam för att analysera vilka utvecklingspotentialer som fanns för bygden och gruppen presenterade en utveckligsplan som man då hoppades kunna aktivera tillsammans med bl.a. Åmåls kommun.Man ville vända avveckling till utveckling.En mycket aktuell fråga var då nedläggningshotet mot Edsleskogs skola.Till interimsordförande valdes Malin Magnusson och till övriga ordinare ledamöter utsågs Kjell Bandgren,Inger Fogelberg,Måns Hallén,Ulf Hanstål,Henrik Karlsson och Pernilla Torger-Gustavsson.Vid mötet utsågs också revisorer och valberedning.Man fastställde datum för formellt bildande av Edsleskogs Byalag till den 21:a oktober 2007.

Skriven av Inger Fogelberg on Juni , 2011    •